1. NTE VE TORYUM ÇALIŞTAYI 11 HAZİRAN 2019 KIRKA
Anasayfa > 1. NTE VE TORYUM ÇALIŞTAYI 11 HAZİRAN 2019 KIRKA

1.NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE TORYUM ÇALIŞTAYI 11 - 12 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÇALIŞTAY PROGRAMI  (pdf)
ÇALIŞTAY DUYURUSU  (pdf)

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE TORYUM ÇALIŞTAYI  DUYURUSU

Nadir Toprak Elementleri (NTE) Periyodik Tabloda Lantanitler  grubunda yer alan 15 metal (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ile Sc ve Y’yi içermektedir. NTE’ler yenilenebilir enerji, dijital teknoloji, aydınlatma, savunma sanayi, endüstri, tıbbi uygulamalarda yüksek sıcaklığa, aşınmaya, korozyona karşı dirençli olmaları, ileri teknoloji ürün üretiminde kullanılmaları gibi nedenlerle yüzyılımızın stratejik öneme sahip vazgeçilmez elementleridir. Japonlar NTE’leri teknolojinin tohumu olarak adlandırmaktadır. İleri malzemeler ve teknolojilerde kullanılmak üzere son yıllarda NTE’lere olan talep hızla artmaktadır.

Dünya NTE üretiminin yaklaşık 85 %’i Çin tarafından karşılanmaktadır. Pazardaki hakim konumundan dolayı Çin bu elementleri stratejik silah olarak kullanabilmekte ve arzını kesebilmektedir. Bu nedenden dolayı NTE kullanan sektörler ve tüketiciler güvenilir üretici ve sürekli arz olanaklarını araştırmaktadır. Dünyada NTE sahalarında geliştirme faaliyetleri, fizibilite çalışmaları, mevcut ve bilinen rezervleri faaliyete geçirme çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. NTE rezervine sahip şirketler tüketicilerle işbirliği olanakları geliştirmenin yollarını aramaktadır.

Toryum, uranyuma alternatif olarak geleceğin nükleer yakıtı olma potansiyeline sahiptir. Toryum  yeşil  nükleer  olarak  adlandırılmaktadır.  Toryum  ülkemizdeki  NTO cevherleşmelerinde mevcuttur ve NTE’lerin elde edilmesi sırasında ticari ürünün satılabilmesi için ayrıştırılmak zorundadır. NTE üretimi esnasında ayrıştırılan toryum uygun bir şekilde depolanarak, teknolojinin geliştirilmesi halinde önümüzdeki yıllarda nükleer yakıt olarak kullanılabilir.

Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirme çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kurulması NTE’lere verilen önemin bir göstergesidir.

Ülkemizde en bilinen ve üzerinde araştırma yapılan Beylikova Kızılcaören kompleks cevher (Barit, Florit, NTO ve Toryum) maden yatağı Kuruluşumuz hukukunda bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu kaynağı değerlendirmek için Eti Maden İşletmeleri arama-sondaj, cevher zenginleştirme, NTO eldesi, toryum eldesi üzerine birçok çalışma yaptırmıştır. Kuruluşumuzun elinde sahanın işletilmesine yönelik olarak önemli bir bilgi birikimi vardır.

NTE’lerin önemini ve stratejik değerini bilen Kuruluşumuz Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü’nü organizasyonuna dahil etmiş ve görev tanımları çerçevesinde aktif olarak bu alanda faaliyete  başlatmıştır.

Ülkemiz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve artı değer katılmasının bilincinde olan Kuruluşumuz, 11-12 Haziran 2019 tarihleri arasında 1.Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı   Eti Maden İşletmelerinin NTE ve toryum konusunda sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmak, yeni projelerini tanıtmak, Kamu, Üniversite-Araştırma Kurumları ve Özel Sektör temsilcilerinin yapılan çalışmalar ve  projeler hakkında görüş ve önerilerini almaktır. Mevcut kaynağın ülkemiz ekonomisine kazandırılması faaliyetleri kapsamında bu konu ile ilgilenen herkesi aramızda görmekten onur duyarız.

 

DÜZENLEME KURULU

Derya MARAŞLIOĞLU - Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Y.
Lütfi TOZAR - İşletme Müdürü Y.- Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletmesi
Fazlı Cabbar METİN – Proses ve Ürün Ar-ge Birim Sorumlusu
Tuncay BİRCAN - Proses ve Ürün Ar-ge Sorumlusu

 

ÇALIŞTAY NİHAİ PROGRAMI

11-12 Haziran 2019 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü / Seyitgazi / Eskişehir

1.Gün 11.06.2019 Salı

09:00 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Hareket

11:00  Beylikova Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Sahasına Varış

11:00-11:30 Beylikova Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Sahası Gezisi

11:30-13:00 Sahadan Kırka’ya Transfer 

13:00-14:00 Öğle Yemeği/Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

14:00-15:00 Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Brifingi 

15:00-16:00 Açık Ocak ve Saha Gezisi

19:00-20:00 Akşam Yemeği/Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

 

2.Gün 12.06.2019 Çarşamba

10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

                   ETİMADEN Beylikova Florit, Barit ve NTE İşletme Müdürü Sayın Lütfi TOZAR
                   ETİMADEN Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman ÇELİKER
                   ETİMADEN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan KELEŞER

1. OTURUM

10:30-11:00 Beylikova-Kızılcaören Florit, Barit, NTE ve Toryum  Sahası Üzerinde 
                    ETİMADEN Faaliyetleri

                   Lütfi TOZAR/ İşletme Müdürü/ ETİMADEN Beylikova Florit, Barit ve NTE İşletme Müdürlüğü

11:00-11:30 Beylikova Kompleks Cevheri ile Yapılan Teknolojik Çalışmalar
                   Çağlar ATEŞ/Mühendis/ETİMADEN Teknoloji Geliştirme Dai. Bşk.

11:30-12:00 Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Faaliyetleri                       
                   Dr. Hasan Hüseyin ERDOĞAN/Enstitü Bşk./NATEN

12:00-12:30 SSB Nadir Toprak Elementleri ve Refrakter Grubu
                   Metaller Çalışma Grubu Faaliyetleri
                  A.Sacit EROĞLU/Uzman /TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Bşk.

13:00-14:00 Öğlen Yemeği

 
2. OTURUM

14:00-14:20 Nadir Toprak Elementleri ve Toryum ile İlgili EÜNBE’de Gerçekleştirilen  Çalışmalar          
                     Dr.Berkan ÇETİNKAYA/Araştırma Görevlisi/Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

14:20-14:40 Mıknatıslarda Yerli Hammadde Kullanımı
                   Uğur Ayhan BEŞTEPE/ Genel Müdür/Rumelisiad Girişim AŞ.

 14:40-15:00 Beylikova Kompleks Cevher Sahasından Elde Edilen Numunelerde Radyoaktivite
                   İçeriğinin
Belirlenmesi ve NTE Madenciliğinde Olası Doz Seviyelerinin Tahmini 
                   Prof.Dr.Haluk YÜCEL/Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

15:00-15:30 Toryum  Yakıt Çevrimi Uygulamaları, Nadir Topraklar-Nükleer Teknoloji 
                    Uygulamaları ve Toryum
 Radyasyondan Korunma Prensipleri
                   Dr.Ahmet YAYLI/Nükleer Yakıt ve Malzeme Teknolojileri Birim Koordinatörü/TAEK/TGD

15:30-16:00 Enerji Sorununa Yeşil (ve Yerli) Çözüm : NTE ve Toryum                                         
                   Prof.Dr.Saleh SULTANSOY/TOOB ETÜ Müh.Fak./Azerbaycan Elmler  
                   Akademiyası Fizika İnstitutu ATLAS,LHeC ve FCC Collaborations, CERN 
                   European Commitee for Future Accelerators

16:00-16:30 Ara

16:30-17:30 Tartışma ve Değerlendirme

17:45-18:30 Akşam Yemeği/Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

18:30 Ankara’ya Hareket

21:30 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne varış

 

İLETİŞİM: 

Lütfi TOZAR
İşletme Müdürü
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İş Tel :  0 (312) 294 23 10
Cep Tel : 0 532 574 43 50
e-posta :ltozar@etimaden.gov.tr
Adres: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sokak No:1 Etlik/ Keçiören/ Ankara

NOT: 

* Çalıştaya Ankara’dan katılacak katılımcıların 11.06.2019 Salı günü saat 08:45’te Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde hazır bulunmaları rica olunur. Aracımız 09:00’da hareket edecektir.
* Çalıştaya 12.06.2019 tarihinde katılacaklar için saat 08:30’da Eskişehir Tren Garı’ndan Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne araç kaldırılacaktır. Katılacakların 08:15’te Eskişehir Tren Garı’nda hazır bulunmaları rica olunur.
* 11.06.2019 Salı akşamı konaklama, müsaitlik durumlarına göre Kırka Bor İşletmesi Misafirhanesi ve Eskişehir Öğretmen evinde olacaktır.

 

 

 

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2020 Eti Maden