Staj
Anasayfa > Staj

STAJ İLE ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün süregelen bilgi birikimini ve aktif iş hayatını, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince YÖK'e bağlı olarak ön lisans,  lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları öğrencileri ve Çıraklık ve Mesleki Eğitim adı  altında meslek lisesi öğrencileri  ile paylaşmak adına gerçekleştirilen staj programımız hakkında detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

STAJ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI:

Ankara’da Genel Müdürlük Merkez Birimlerimizde staj yapmak isteyen öğrenciler dilekçe ile başvurularını Genel Müdürlüğümüze,

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları  İşletme Müdürlüğünde staj yapmak isteyen öğrenciler başvurularını

01 Ocak - 31 Nisan tarihleri arasında yapacaklardır.

Emet Bor İşletme Müdürlüğü,

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü,

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüklerimizde staj yapmak isteyen öğrenciler başvurularını ilgili İşletme Müdürlüklerine yapacaklardır.

MERKEZ BİRİMLERİMİZ İÇİN  (ANKARA) STAJ MÜRACAAT TARİHİ :

Mecburi stajı olan üniversite ve lise öğrencileri staj başvurularını  01 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında yapacaklardır. Bu tarihler dışında  yapılan başvurular kontenjan bulunması halinde ayrıca değerlendirilebilecektir.

Mesleki Eğitim yapacak lise öğrencileri ise 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında müracaat edeceklerdir.

Staj Dilekçe Örneği için tıklayınız.

Mesleki Eğitim Dilekçe Örneği için tıklayınız.

 

Staj Başvuruları Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

ü  Üniversite öğrencileri okullarından alacakları, staj süresini ve staj yapacağı tarihleri gösterir zorunlu staj belgesini,

ü  Üniversite öğrencileri okullarından alacakları “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87. maddesi gereğince İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI Üniversite tarafından yaptırılacak ve staj süresince primi ödenecektir. taahhüdü bulunan belgeyi,

ü  Sabıka kaydı olmadığına dair belgeyi,

ü  Bir adet fotoğraf (geçici kimlik belgesi için) ve kimlik fotokopisi getirmeleri gerekmektedir.

Çıraklık ve Mesleki Eğitim Başvuruları Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

ü  Çıraklık ve Mesleki Eğitim yapacak olan öğrencilerin  mesleki eğitim yerleri okulları tarafından tespit edileceğinden,  Mesleki Eğitim yapmak üzere okullarından almış oldukları yazı geçerlidir.

ü  Bir adet fotoğrafı (geçici kimlik için) ve kimlik fotokopisi getirmeleri gerekmektedir.

Kurum İmkanlarından:

Stajyerler, Teşekkülce  sağlanan yemekhane, servis gibi hizmetlerden imkânlar dahilinde yararlanabilirler.

Staj veya mesleki eğitim konusunda daha fazla bilgi almak için aşağıdaki telefonlar aranabilir.

Ankara, Genel Müdürlük                     :   0 312 294 20 00

Emet Bor İşletme Müdürlüğü             :   0 274 461 34 00

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü         :  0 266 633 72 21 – 22

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü              :   0 222 681 22 00

Bandırma Bor ve Asit. Fab. İşl. Müd.  :  0 266 721 31 00

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
E-mail
etimaden@etimaden.gov.tr
etimaden@hs01.kep.tr
© 2020 Eti Maden