17
MAYIS
2018
2018 Yılı Görevde Yükselme Sözlü Sınavı 28/06-17/07/2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni tarihlere göre revize ....

ETİMATİK Borlu Temizlik Ürünü Kullanımının Çevreye Olan EtkisiDünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahip Ülkemiz, kamu kuruluşu olan Eti Maden dünya bor piyasasında lider konumda olup bu liderliği sürdürebilmek adına yeni yatırımlar yapma, ürün kalitesini arttırmak için teknoloji geliştirme ve uygulama, bor ürünlerinin farklı sektörlerde kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni pazarların oluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Bu kapsam da bor ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında kullanımını arttırmak amacıyla yürütülen birçok projelerden biri olan Kurumumuz ürünü  Eti Matik Ürünü ile ülke ekonomisine daha etkin ve sürdürülebilir bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
 
Eti Matik Borlu Temizlik Ürünü’nün yeni bir ürün olması ve muadillerinden farklı olarak yüksek oranda bor ihtiva etmesinden dolayı yıkama sonrasında, yıkama suları ile insan ve çevre sağlığı açısından bir tehdit oluşturup oluşturmayacağının ortaya konması konusunda ARGE çalışmaları yapılması ihtiyacı oluşmuştur.
 
Bu kapsamda gerek Eti Matik Bor Temizlik Ürünü için oluşabilecek bu tür iddiaların gerekse sektördeki rakip firmaların yaratabileceği olumsuz önyargıların önüne geçerek kamuoyunun bilinçlendirilmesinde kullanılmak üzere “Toz Deterjan Atıklarının Tarım Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Özelliklerine ve Bitki Gelişimine Etkileri” projesi tamamlanmıştır.
 
Eti Matik Bor Temizlik Ürünü kullanılarak oluşan yıkama suyu atıklarının tarım topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkilerini belirlenmesi kapsamında yapılan proje çalışması sonucunda, söz konusu ürünün tarım topraklarında sulama amaçlı olarak kullanılması durumunda bile diğer deterjanlarla aynı etkiye sahip bir çevre boyutuna sahip olduğu, doğada parçanalabilirliğinin diğer deterjanlardan daha iyi ve çevreci bir ürün olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca proje sonucunda Eti Matik Bor Temizlik  Ürünü’nün kullanılması durumunda oluşacak çevre boyutu da matematiksel bir simülasyon  çalışması olarak hesaplanarak aşağıdaki görselde sunulmuştur.

Deterjan, yüzey aktif özelliği nedeniyle temizleme ve arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya tablet durumunda olabilen kimyasal maddedir. Diğer bir ifade ile deterjanlar “yüzey aktif” özelliklere sahip organik maddelerden oluşan bir karışımdır. Temizleme görevlerini genel olarak içerilerinde barındırdığı yüzey aktif maddeler, enzimler, köpük düzenleyiciler, güçlendiriciler ve diğer bazı katkı kimyasalları sayesinde yaparlar. Birçok üstün özellikleri nedeniyle temizlik işlerinde sabunun yerini alan deterjanların sağlık açısından zararları söz konusudur. Kompleks alkali fosfatların deterjan üretiminde kullanılması sınırlanmış veya yasaklanmıştır. Yıkama suyunda bulunan sabun ve deterjan, suyun ıslatıcı kabiliyetini arttırarak kumaş içerisine kolay nüfuz etmesini sağlar. Bundan sonra kirlerin uzaklaştırılması mümkün olur. Temizleme maddesinin her bir molekülü uzun bir zincir olarak kabul edilebilir. Bu zincirin bir ucunda hidrofil, diğer ucunda hidrofob grubu bulunur. Hidrofob grubu kirleri yakalayabildiğinden, molekül bu ucu ile kirin etrafını sarar. Aynı zamanda molekülün diğer ucunda bulunan hidrofil grup kir partiküllerini kumaştan yıkama suyu içerisine doğru çeker. Bu sırada mekanik olarak yapılan çalkalama sabun veya deterjanın kiri uzaklaştırmasına, yıkama suyunda süspansiyon halinde kalmasına yardım eder ve tekrar kumaş üzerine yapışmasını önler.

Boratlar; leke çıkarma işlemini kolaylaştırma ve ağartma, enzimleri stabilize etme, alkali tamponlama, suyu yumuşatma ve sürfaktan olarak kullanılan malzemenin performansı artırmak gibi özelliklerinden dolayı temizlik sektöründe önemli bir yere sahip olup temizlik sektöründe daha etkin şekilde kullanılması için Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.

Boratlar, birçok farklı şekillerde çamaşır deterjanları, ev veya endüstriyel tipi temizleyiciler ile kişisel bakım ürünleri imalatında kullanılır.  Bu uygulamalarda, boratlar; leke çıkarma işlemini kolaylaştırma ve ağartma, enzimleri stabilize etme, alkali tamponlama, suyu yumuşatma ve sürfaktan olarak kullanılan malzemenin performansı artırmak gibi hizmetler vermektedir. Aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde bakteri ve mantarların kontrol edilmesine yardımcı olurlar.

Yeni çalışmalarda çamaşır sabunlarında temizleme etkisini artırmak, kirin yüzeye yeniden yapışmasını azaltmak, daha parlak, daha temiz giysiler için boratlar göstermektedir. 

Boratlar ve perboratlar deterjana avantajlar kazandırırlar. Borat ve perboratlar deterjanlara kazandırdıkları avantajlar şunlardır:

a)   Alkalin tamponlama ve pH kontrolü
b)   Su yumuşatma (karmaşık bir çözünebilir kalsiyum kompleksi üreterek)
c)    Sürfaktan (yüzey aktif maddesinin) performansını arttırmak
d)   Kirin yüzeye yeniden yapışmasını önlemek (redeposition)
e)   Perboratlar mükemmel bir deterjan ağartıcılardır.


ETİMATİK  BROŞÜRÜ


Kayıt:24.3.2017
Güncelleme:20.11.2017
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır