Tarihçemiz

Anadolu'nun madencilik potansiyelinin ortaya konulmasına ve işletilmesine yönelik çalışmaların tarih öncesi çağlardan günümüze kadar verilen uğraşın izlerini yurdun her köşesinde görmek mümkün olmaktadır. Türkiye'de madenciliğe yönelik bulgular M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Doğu Anadolu'dan çıkartılan obsidiyenlerin cilalı taş devrinde takas yoluyla civar kavimlere satışı da dikkate alınır ise dünya madenciliğinde Anadolu medeniyetlerinin önemi çok daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

(1890) Sultançayır Bor ocağından pandermit taşınırken…Anadolu’muzun bereketli topraklarında yaşamış ve madencilikte yükselmiş Eti Uygarlığından esinlenerek, adını Ulu Önderimiz Atatürk’ün verdiği Etibank (Eti Maden İşletmeleri), Ülkemiz madencilik sektöründe faaliyetleri ile önemli bir yere sahiptir. Dünya ekonomik krizinin ve ülkemizde kurtuluş savaşının yaşandığı dönemin hemen akabinde, Atatürk’ün çağları aşan ileri görüşü ile sanayileşme ve bunun motoru olan doğal kaynaklar ve finans olgularını bir arada sağlayan Etibank, 14.06.1935 tarihinde 2805 sayılı Kanunla kurulmuş olup 1998 yılının başında yeniden yapılandırılarak Eti Holding A.Ş., Ocak 2004 yılında tekrar yeniden yapılandırılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Kuruluşundan bu yana Etibank için bazı önemli kilometre taşları;

 • 1934

  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu/Isparta Kükürt İşletmesi kuruldu.

 • 1935

  Atatürk’ün direktifi ile “ülkemizin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka muamelelerini yapmak” görevi verilen Etibank kuruldu.

 • 1939

  Ergani/Elazığ Bakır İşletmesi ve Guleman/Elazığ Krom İşletmesi kuruldu.

 • 1955

  Demir madenciliği ve demir-çelik üretimi TDÇİ’ne devredildi.

 • 1957

  Kömür madenciliği TKİ’ne devredildi. Üçköprü/Muğla Krom İşletmesi ve Antalya Elekrometalurji İşletmesi kuruldu.

 • 1958

  Emet/Kütahya Kolemanit İşletmesi kuruldu.

 • 1959

  Küre/Kastamonu Bakır İşletmesi kuruldu.

 • 1960

  Halıköy/İzmir Civa İşletmesi kuruldu.

 • 1964

  Bandırma/Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu.

 • 1965

  Seydişehir/Konya Alüminyum İşletmesi kuruldu.

 • 1968

  Milas/Muğla Boksit İşletmesi kuruldu. KBİ ve Çinkur kuruldu.

 • 1970

  Kırka/Eskişehir Boraks İşletmesi kuruldu.

 • 1972

  Şarkkromları/Elazığ Ferrokrom İşletmesi ve Cumaovası/İzmir Perlit İşletmesi kuruldu..
  Bandırma Sülfürik Asit Tesisinin İşletmeye Alınması

 • 1974

  Beyşehir/Konya Barit İşletmesi ve Mazıdağı/Mardin Fosfat İşletmesi kuruldu.

 • 1976

  Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu.

 • 1979

  Kestelek/Bursa Kolemanit İşletmesi kuruldu.

 • 1980

  Gümüşköy/Kütahya Gümüş İşletmesi kuruldu.

 • 1982

  Kuzey Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi AB Etiproducts OY/Finlandiya kuruldu.

 • 1983

  Türk madencilik sektörünün yabancı sermaye iştirakli ilk ve en büyük şirketi olan ve Etibank’ın %45 pay ile ortak olduğu Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş./Rize Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu.

 • 1984

  Batı Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi Etimine SA/Lüksemburg kuruldu.

 • 1993

  KBİ A.Ş., Çinkur A.Ş. ve Etibank Bankacılık A.O. Etibank bünyesinden ayrılarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildi.

 • 1994

  Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt, Halıköy Civa, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri kapatıldı.

 • 1997

  Bandırma I.Sodyum Perborat Monohidrat Tesisinin İşletmeye Alındı.

 • 1998

  Etibank Yeniden Yapılanma Çerçevesinde 1998 yılının başında 26.01.1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ETİ HOLDİNG A.Ş. ve bağlı ortaklıkları , Eti Bor A.Ş., Eti Alümimyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Tic.A.Ş. kuruldu.

 • 2000

  Bağlı ortaklıklarımızdan, Eti Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş, Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş. Özelleştirme İdaresine devredildi.
  Bandırma II.Sodyum Perborat Monohidrat Tesisinin İşletmeye Alındı.

 • 2001

  Yüksek Planlama Kurulunun 26.04.2001 tarih ve 2001/T-9 sayılı kararı ile bağlı ortaklıklarımızdan Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

 • 2003

  Bağlı ortaklarımızdan, Eti Alüminyum A.Ş. ve İştiraklerimizden, Çayeli Bakır İşletmeleri'ndeki hisselerimiz Özelleştirme İdaresine devredildi.

 • 2004

  Eti Holding A.Ş., tekrar yeniden yapılandırma çerçevesinde Ocak 2004 ayında 09.01.2004 tarih ve 2004 / 6731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.
  Bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor Anonim Şirketine bağlı;  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kestelek Bor İşletme Müdürlükleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
  Yüksek Planlama Kurulunun 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; Eti Zeolit Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
  Bandırma Yeni Sülfürik Asit Tesisi İşletmeye Alındı.

 • 2009

  Yüksek Planlama Kurulunun 16/9/2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla kabul edilen ve 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünden Kestelek Bor İşletmesi çıkartılmıştır.

 • 2010

  Yönetim kurulunun 24/6/2010 tarihli ve 358/8 sayılı kararı ile Kestelek Bor İşletmesi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü organizasyon yapısında üretim müdürlüğünün başmühendisliği haline getirilmiştir.

 • 2011

  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı ile; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bulunan %28,2 oranındaki iştirak hissesi özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.

 • 2012

 • 2013

 • 2014

  Yönetim kurulunun 26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararı ile İzmir ve İstanbul Lojistik Müdürlükleri kapatılmış, ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ile ilgili lojistik işlemler merkez teşkilatından yapılmaya başlanmıştır.

 • 2015

  Yönetim kurulunun 9/4/2015 tarihli ve 621/3 sayılı kararıyla Teşekkül organizasyonunda; taşra teşkilatı olarak “Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak İşletmeleri İşletme Müdürlüğü” kurulmuştur.

+ -

Bugün için Eti Maden İşletmeleri 600 milyon TL sermayesi ile başta bor mineral ve türevleri üreten Türk Madenciliğinin lokomotif öncü kuruluşudur.
Eti Maden İşletmeleri, ana faaliyet alanı olan bor sektöründe ülkemiz ekonomisine yaptığı katkının daha üst seviyelere çıkarılması ve  uhdesinde bulunan nadir toprak elementleri yataklarının ülkemiz ekonomisine kazandırılması için gayret sarf etmektedir.

 

 

Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır