Türkiye Bor Rezervleri
Türkiye’de bilinen bor yatakları özellikle Kırka/Eskişehir, Bigadiç-Susurluk/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve Emet/Kütahya’da bulunmaktadır. Türkiye'de rezerv açısından en çok bulunan bor cevherleri kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O) ve tinkal (Na2B4O7.10H2O)’dir. Türkiye'de önemli tinkal yatakları Kırka'da kolemanit yatakları ise Emet ve Bigadiç civarında bulunmaktadır.

Bunlara ilaveten, Bigadiç’te az miktarda üleksit rezervi mevcut olup Kestelek’te zaman zaman üleksit yan ürün olarak elde edilmektedir. Rezerv miktarları mineral bazında aşağıda verilmektedir. Türkiye dünya bor rezervlerinin % 72’sine sahiptir.

Mineral bazında rezerv miktarları (2015)
 
Cevher Cinsi Toplam (Milyon ton) Pay (%)
Kolemanit (Bigadiç)    591,6 18,0
Üleksit (Bigadiç)     45,5 1,39
Tinkal (Kırka)    832,7 25,3
Kolemanit+Propertit +Üleksit (Emet)  1.815,3 55,3
Toplam  3.285,1 100
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır